Działamy na terenie całego kraju

>>> Jesteśmy do dyspozycji 24h <<<

Prywatny Detektyw „KUROWSKI”  prowadzi usługi zgodne z ustawą z dnia

6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Czynności te polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.