INFORMACJE

NA SZYBIE DODAWANE BĘDĄ WSZYSTKIE  NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE !!

 

Rekrutacja

 

Do sekretariatu Szkoły należy zgłosić się z:

 • dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,

 • zaświadczeniem lekarskim,

 • czterema fotografiami,

 • świadectwem lub odpisem świadectwa ukończenia szkoły średniej (może być dostarczone w późniejszym terminie, najpóźniej przed rozpoczęciem roku szkolnego).

 

Kursy

 

Zapraszamy na krusy prowadzone przez Policealną Szkołę O'CHIKARA

 • Kwalifikowany pracownik ochrony

 • Licencja detektywa

 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa

 • Członek służby porządkowej i służby informacyjnej

 • Agent Celny

 • Przygotowanie do egzaminu do pracy w Policji

 • Przygotowanie do egzaminu do pracy w Straży Miejskiej

 • Przygotowanie do egzaminu do pracy w Straży Granicznej

 • Przygotowanie do testów sprawnościowych do pracy w Państwowej Straży Pożarnej

 • Przygotowanie do testów do Służby Więziennej

 • Przygotowanie do egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

 • Przygotowanie do testów sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół wojskowych

 • Przygotowanie do egzaminów do szkół pożarniczych

 • Przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkoły policji

 • Zawodowy język angielski dla służb mundurowych

 

Szkoła dla kandydatów do służb mundurowych.