PORADY PRAWNE

Zachowek

WIĘCEJ

Pojęcie pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 

 

Art.7. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.

Siedziba Biura

Działamy na terenie całego kraju

Telefon:

Detektyw Krzysztof Kurowski

Nr licencji 0004864  + 48 792-202-536