PRZYKŁADOWE USŁUGI

Ochrona dzieci i młodzieży

Ochrona dzieci i młodzieży

OCHRONA DZIECI • Ustalenie kontaktów towarzyskich dziecka, oraz ich weryfikacja pod kątem ustalenia potencjalnych zagrożeń (narkotyki, alkohol, sekty, wykorzystywanie nieletnich) • Przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego dotyczącego osób z najbliższego otoczenia dziecka • Weryfikację jakichkolwiek problemów z prawem dziecka lub osób z jego najbliższego otoczenia • Przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego o kandydatce/kandydacie na opiekunkę/opiekuna do dziecka

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie osób

ZAGINIĘCIA • Ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia/uprowadzenia osoby • Ustalenie wszystkich świadków, mogących posiadać informacje o okolicznościach i przyczynach zaginięcia lub uprowadzenia wskazanej osoby • Ustalenie kontaktów zawodowych i towarzyskich zaginionej osoby pod kątem ustalenia ewentualnych przyczyn zaginięcia bądź uprowadzenia osoby • Ustalanie miejsca zamieszkania lub pobytu osób poszukiwanych

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

WYWIAD GOSPODARCZY • Potwierdzenia danych rejestrowych wskazanego podmiotu • Weryfikacja przedstawionych dokumentów • Powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi Ustalenie czy weryfikowany podmiot prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą • Dokonanie ustaleń jaki jest przedmiot działania • Przeprowadzenia wywiadu w zakresie wyszukania nieruchomości należących do podmiotu

Ustalenie miejsca zamieszkania...

Ustalenie miejsca zamieszkania...

• Ustalenie miejsca zamieszkania i pracy.

Sprawdzanie kwalifikacji na...

Sprawdzanie kwalifikacji na...

• Sprawdzanie kwalifikacji na opiekunkę / opiekuna dla dziecka lub osób starszych.

Porady prawne

Porady prawne

PORADY PRAWNE z zakresu... • Prawa rodzinnego i opiekuńczego • Prawa cywilnego • Prawa bankowego • Prawa administracyjnego • Prawa pracy • Prawa wekslowego i czekowego • W innych dziedzinach w zależności od kategorii sprawy zleconej przez Klienta

Zbieranie materiału dowodowego

Zbieranie materiału dowodowego

ZDRADY • Ustalenie adresu lub miejsca pobytu osoby • Ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby • Ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby • Obserwacja osoby w celu ujawnienia jej ewentualnych intymnych kontaktów z innymi osobami • Przygotowanie materiału dowodowego do wykorzystania przed Sądem

DNA

DNA

•Dyskretne pobieranie materiału genetycznego •Ustalenie ojcostwa

Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów

• Wykrywanie lokalizatorów GPS • Wykrywanie podsłuchów GSM • Wykrywanie kamer itp...

Psycholog

Psycholog

• W razie potrzeby zapewniamy opiekę psychologa.

Ochrona

Ochrona

• W razie potrzeby zapewniamy ochronę fizyczną. Ochrona VIP, Osób i Mienia, Imprez Masowych

Szkolenia

Szkolenia

• Technik negocjacji, • Mowy ciała, • Metodyki przesłuchań, • Pierwszej pomocy przed-medycznej.

Kurs strzelania z ...

Kurs strzelania z ...

- Pistolety: - P 64 ( CZAK ), - P 83 ( WANDA ), - GLOCK. • Pistolety maszynowe: - PM 84 / PM 98 ( GLAUBERYT ). • Strzelby gładkolufowe: - MOSSBERG. • Przeszkolenie z ISSPO. • Kurs obejmuje: - Strzelanie nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Syndyk

Syndyk

• Sporządzanie spisu inwentarza, • Oszacowanie masy upadłościowej, • Układanie planu likwidacyjnego, • Przeprowadzenie likwidacji majątku, • Ustalanie sposobu sprzedaży majątku upadłego, • Podział uzyskanych pieniędzy między wierzycieli upadłego, • Nadzór nad majątkiem w formie zabezpieczenia go przed kradzieżą lub zniszczeniem.

 JESTEŚ ZAINTERESOWANY INDYWIDUALNĄ OCHRONĄ PRZEZ SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE OCHRONY